06/07/2016

Giấy phép sản xuất

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cẩm Bình được thành lập năm 2015.

Sản phẩm của công ty đã được sở Y tế Hải Dương và Chi cục VSATTP TP Hải Dương chứng nhận là sản phẩm đạt yêu cầu về VSATTP.

1

2

3

4

RelatedPost